Sončna elektrarna – Ljutomer

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Opis in namen projekta

V podjetju Fingal d.o.o. že več let namenjmo velik poudarek v svojem delovanju tudi skrbi za okolje in trajnostni razvoj. Zavedamo se, da je potrebno pozornost nameniti energetsko učinkovitejšemu delovanju družbe, povečanju deleža porabljene energije iz obnovljivih virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

V letu 2023 smo se tako odločili, da v luči trajnostnega razvoja, streho novega poslovnega objekta v Ljutomeru opremimo s sončno elektrarno.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so bila s strani Republike Slovenije in Evropske unije pridobljena sredstva za izgradnjo sončne elektrarne (operacija MSE Fingal Ljutomer).

Sončno elektrarno sestavljjo PV moduli (725 LONGI Solar 410 W panelov), trifazni razsmerniki SUNGROW (3 kos), Sungrow data logger (3 kos), DC in AC stikalni blok ter merilno ločilno mesto.
Nazivna moč sončne elektrarne je 297 kW.
Sončna elektrarna je nameščena na strehi objekta na naslovu Industrijska ulica 2, 9240 Ljutomer.
Predvidena letna proizvodna količina je 320.000 Kwh.

Cilji projekta
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Zelena preobrazba podjetja.
Informacije o evropski kohezijski politiki so na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

Galerija: